top of page

KONSULTATSIOONID

 • Soovid kiiresti arendada esinemis- ja presenteerimisoskust?

 • Soovid teada, kuidas enda kui esineja tugevusi veelgi paremini kasutada?

 • Soovid arendada enda kui esineja kitsaskohti? 

 • Soovid paika panna isikliku esinemis- ja presenteerimisoskuste parandamiseks arenguplaani? 

 • Soovid arutada esinemisega seotud teemasid privaatselt? 

 • Sul on vaja esineda puhkudel, millega varem kokku ei ole puutunud - ürituse läbiviimine, tähtpäevad, pulmad, kontori avamised, lahkumispeod jne - ja vajad veidi tuge?

 • Soovid luua presentatsiooni ühekordse väga olulise projekti jaoks - (eelarve) pitch, sortimendikoosolek jne - ja soovid seda kellegagi arutada?

 • Sul on lahe projekt, mis muudab maailma ja mille meeskond vajab esinemis- ja presenteerimisalast nõustamist või uute tegijate näol täiendust? 


 

Viime läbi praktilisi konsultatsioone ja nõustamisi, mis annavad vastused ülal esitatud küsimustele ja katavad lisaks muid esinemiste ja presenteerimistega seotud teemasid. Konsultatsioonide sisu tugineb järgneval. 

 • Koolitaja isiklik pikaajaline esinemiskogemus

 • Arvukalt isiklikult läbitud esinemisalaseid koolitusi, teostatud analüüse ja läbitöötatud õppematerjale 

 • Õppetunnid ja isiklikud kogemused esinemise ja presenteerimistega tihedalt seotud valdkondadest - müügist, klienditeenindusest, turundusest, animatsioonidest, filmindusest, muusikast, fotograafiast, disainist, tekstikirjutamisest, joogast

Sihtgrupp: 

 • Kõik, kellel vaja esineda 

 • Erasektor, riigisektor

 • Spetsialist, alg- ja kesktaseme juht

bottom of page