top of page

OSALEMISTINGIMUSED

Koolitusest loobumine ja osalustasu tagastamine
 

 • Koolitusest loobumisest palume alati teavitada kirjalikult aadressil info@speechlab.eu .

 • Koolitusest loobumisel tagastatakse osalustasu järgnevalt:

  • kirjalik teavitamine kuni 15 kalendripäeva enne koolitust: 100%,

  • kirjalik teavitamine 14-8 kalendripäeva enne koolitust: 80%,

  • kirjalik teavitamine 7 või vähem kalendripäeva enne koolitust: 50%. 

 • Eelneva registreerumise, kuid koolitusel mitteosalemise ja sellest teavitamata jätmise korral osalustasu ei tagastata. 


Koolituse ärajäämine
 

 • Koolitajal on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata.

 • Koolituse ärajäämisest teavitatakse registreerunuid koheselt, kui see on selgunud.

 • Koolituse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid nende poolt registreerumisel edastatud kontaktvahendite (e-post, telefon) kaudu.

 • Koolituse ärajäämisel tagastatakse eelnevalt registreeritud osalejatele osalustasu samale kontole, millelt toimus osalustasu maksmine.

Koolituse (digi)salvestamine ja hilisem materjalide kasutamine 
 

 • Digitaalne salvestamine

  • Koolitusel ei ole lubatud koolituse digitaalne salvestamine.

  • Koolitajal on õigus digitaalse salvestamisega tegelev inimene koolituselt eemaldada osalustasu tagastamata.

 • Koolituse materjalide kasutamine 

  • Koolituse materjalid on kasutamiseks vaid koolitusel osalenud isikutele ja neid pole lubatud jagada kolmandatele, koolitusel mitte osalenud isikutele v.a. kui see on enne koolitust kirjalikult kokku lepitud teisiti.

  • Koolituse materjale pole lubatud üles laadida keskkondadesse, kus neile on ligipääs kolmandatel, koolitusel mitteosalenud inimestel.

  • Koolituse materjale ei ole lubatud kasutada sarnaste koolituste läbiviimiseks ilma SpeechLabi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

bottom of page