top of page

OSALEMISTINGIMUSED

Koolitusest loobumine ja osalustasu tagastamine
 

 • Koolitusest loobumisest palume alati teavitada kirjalikult aadressil info@speechlab.eu 
   

 • Koolitusest loobumisel tagastatakse osalustasu järgnevalt:

  • kirjalik teavitamine kuni 15 kalendripäeva enne koolitust: 100%,

  • kirjalik teavitamine 14-8 kalendripäeva enne koolitust: 80%,

  • kirjalik teavitamine 7 või vähem kalendripäeva enne koolitust: 50%. 
    

 • Eelneva registreerumise, kuid koolitusel mitteosalemise ja sellest teavitamata jätmise korral osalustasu ei tagastata. Koolituse ärajäämine
 

 • Koolitajal on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata.
   

 • Koolituse ärajäämisest teavitatakse registreerunuid koheselt, kui see on selgunud.
   

 • Koolituse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid nende poolt registreerumisel edastatud kontaktvahendite (e-post, telefon) kaudu.
   

 • Koolituse ärajäämisel tagastatakse eelnevalt registreeritud osalejatele osalustasu samale kontole, millelt toimus osalustasu maksmine.

Koolituse (digi)salvestamine ja hilisem materjalide kasutamine 
 

 • Digitaalne salvestamine

  • Koolitusel ei ole lubatud koolituse digitaalne salvestamine.

  • Koolitajal on õigus digitaalse salvestamisega tegelev inimene koolituselt eemaldada osalustasu tagastamata. 
    

 • Koolituse materjalide kasutamine 

  • Koolituse materjalid on kasutamiseks vaid koolitusel osalenud isikutele ja neid pole lubatud jagada kolmandatele, koolitusel mitte osalenud isikutele v.a. kui see on enne koolitust kirjalikult kokku lepitud teisiti.

  • Koolituse materjale pole lubatud üles laadida keskkondadesse, kus neile on ligipääs kolmandatel, koolitusel mitteosalenud inimestel.

  • Koolituse materjale ei ole lubatud kasutada sarnaste koolituste läbiviimiseks ilma SpeechLabi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Võlgnevused ja võlanõuded

Koolitajal on õigus:
 

 • loovutada või anda üle koolituse (konsultatsiooni) tellijaga seotud võlanõue kolmandale osapoolele (sh inkassofirmale). Taolisel juhul hüvitab tellija lisaks võlanõude kogusummale (põhisumma + viivise intress) ka selle sissenõudmisega seotud kulud. 
   

 • kuvada võlanõudega seotud infot enda ja/või eelmises punktis nimetatud kolmanda osapoole kodulehel või avalikus meedias kuni võlanõude kogusumma ja selle sissenõudmisega seotud kulude täieliku tasumiseni. 

 • edastada tellija andmed avalikele maksehäireregistritele e-krediidiinfo.ee ja www.taust.ee. Nimetatud keskondades on tellija andmed avalikud kuni 3 aastat (füüsilise isiku isiku puhul) või 7 aastat (juriidilise isiku puhul) alates võlanõude kogusumma ja selle sissenõudmisega seotud kulude tasumisest. 

bottom of page