top of page
2.PNG

Koolitusel käsitletavad teemad 

Disaini baasreeglid 

 • Kuidas "näevad" slaide disainerid?

 • Valik olulisi disainimisega seotud teemasid 

 • Millistest osadest koosneb slaid ehk selle disain?  

Ettevalmistus

 • Selge disainini jõudmise sammud 

 • Mida silmas pidada? 

 • Tüüpvead  
   

Slaidide kogum

 • Miks vajalik? 

 • Millest koosneb? 

 • Kuidas kasutada? 

 • Tüüpvead kasutamisel 

Taustad 

 • Kuidas koostada? 

 • Mida silmad pidada? 

 • Loomise tüüpvead 
   

Värvid

 • Milliseid värve kasutada? 

 • Kuidas värve kasutada? 

 • Milliseid värve vältida? 

 • Tüüpvead 

Kirjastiilid

 • Milliseid kirjastiile kasutada?

 • Mitme kirjastiili samaaegne kasutamine

 • Trüki- ja kirjatähtede kasutamine

 • Tüüpvead

Fotod 

 • Milliseid fotosid kasutada? 

 • Kuidas kasutada? 

 • Pildipangad 

 • Tüüpvead 

Ikoonid

 • Millal kasutada? 

 • Mida silmas pidada? 

 • Kas luua ise või osta (sisse)? 

 • Tüüpvead 

Illustratsioonid 

 • Millal kasutada? 

 • Mida silmas pidada?

 • Tüüpvead

Jooned

 • Millal kasutada?

 • Mida silmas pidada? 

 • Tüüpvead

Printsiibid (valik) 

 • Kuidas "asetada" erinevaid elemente slaidil? 

 • Kuidas tuua oluline ehk peamine sõnum selgemalt välja? 

 • Kuidas vähendada mitteolulise tähtsust? 

Varia

 • Osalejate esitlustega seotud küsimused ja vastused

Märkused 
* Ülal on välja toodud valik koolitusel käsitletavatest teemadest. Igat alamteemat tuleks käsitleda kui sissejuhatust nimetatud teemasse.
* Koolitaja jätab endale õiguse muuta koolituse ajal teemade sügavust ja fookust.
* Koolituse läbimise järgselt ei saavutata sama taset kui on erialaväljaõppe saanud disaineritel, kuid saavutatakse kindlasti koolituse eelsest tasemest kõrgem tase. 

bottom of page